Μαγνητική Μαστογραφία χωρίς Σκιαγραφικό-DIFFUSION IMAGING Μ#Σ Γ#Π 022!! Μ#Ν

Μαγνητική Μαστογραφία χωρίς Σκιαγραφικό-DIFFUSION IMAGING

ΜΠΟΥΓΙΑΣ Χαράλαμπος Τεχνολόγος Ακτινολόγος M.Sc. Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
Τεχνολόγος Ακτινολόγος M.Sc. Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων