Λύσσα και λοιπές Ζωοανθρωπονόσοι Γ#Π 13!! Γ#Π 19!!

Λύσσα και λοιπές Ζωοανθρωπονόσοι

ΧΡΟΝΗΣ Ευστάθιος Αρχικτηνίατρος - Μικροβιολόγος Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ’ Κτηνιατρικό Νοσοκομείο
Αρχικτηνίατρος – Μικροβιολόγος Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ’ Κτηνιατρικό Νοσοκομείο