Λιθιασική Νόσος . Διάγνωση και σύγχρονες μορφές θεραπείας Γ#Π 06!! Γ#Π 15!! Γ#Π 09!!

Λιθιασική Νόσος . Διάγνωση και σύγχρονες μορφές θεραπείας

ΓΕΩΡΓΕΛΛΗΣ Χρυσόστομος MD MSc Επικουρικός ΟυρολόγοςΟυρολογική Κλινική ΕΣΥ ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης
MD MSc Επικουρικός ΟυρολόγοςΟυρολογική Κλινική ΕΣΥ ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης