ΚΥΗΣΗ και ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ σε συνδυασμό με ΣΔ 2 Κ#Η Γ#Π 09!!

ΚΥΗΣΗ και ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ σε συνδυασμό με ΣΔ 2

ΒΕΝΑΚΗ Ευαγγελία Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ νοσοκομείο ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Αθήνα
Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ νοσοκομείο ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Αθήνα