Κριτήρια Εισαγωγής Καρκινοπαθών στην ΜΕΘ Κ#Σ Ε#Α Γ#Π 15!!

Κριτήρια Εισαγωγής Καρκινοπαθών στην ΜΕΘ

ΡΙΖΟΣ Γεώργιος Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας Α’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘ.ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Θεσσαλονίκη
Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας Α’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Θεσσαλονίκη