Κοινότητες Φιλικές προς την Ανοια στην Ελλαδα Ψ#Α Γ#Π 16!!

Κοινότητες Φιλικές προς την Ανοια στην Ελλαδα

ΣΑΚΚΑ Παρασκευή Νευρολόγος-Ψυχίατρος Εταιρεία Alzheimer Αθηνών.Εθνικό Παρατηρητήριο για την Ανοια και την νόσο Alzheimer
Νευρολόγος-Ψυχίατρος Πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών. Πρόεδρος Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Ανοια και την νόσο Alzheimer