Κλινική εκτίμηση και αντιμετώπιση των μονήρων όζων του θυρεοειδούς

Κλινική εκτίμηση και αντιμετώπιση των μονήρων όζων του θυρεοειδούς

ΜΑΡΚΟΥ Κωνσταντίνος,Ενδοκρινολόγος
Ενδοκρινολόγος, Καθηγητής Ιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Πατρών