Κλινικές πρόοδοι στη γονιδιακή θεραπεία.Αποτελέσματα Μαθήματα Προκλήσεις Β#Α Π#Ε

Κλινικές πρόοδοι στη γονιδιακή θεραπεία.Αποτελέσματα Μαθήματα Προκλήσεις

ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ευαγγελία PhD Διευθύντρια Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας ΜΓΚΘ Αιματολογική Κλινική- Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων ΜΜΑΚ Νοσ.Γ.Παπανικολάου Θεσσαλονίκη
Διευθύντρια Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας ΜΓΚΘ
Αιματολογική Κλινική-Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων ΜΜΑΚ Νοσ.Γ.Παπανικολάου Θεσσαλονίκη
Affiliate Professor
University of Washington
Director Gene and Cell Therapy Center
Hematology Dpt-BMT Unit
G.Papanicolaou Hospital
Thessaloniki 57010 Greece