Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση καρκίνου θυρεοειδή στην κύηση Κ#Σ

Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση καρκίνου θυρεοειδή στην κύηση

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒασιλικήΕνδοκρινολόγοςΕπιμελήτρια Α Α Ενδοκρινολογικό τμήμα-Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Αθήνα
ΕνδοκρινολόγοςΕπιμελήτρια Α Α Ενδοκρινολογικό τμήμα-Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Αθήνα