Καρκίνος ουροποιητικού Ολιγομεταστατικός καρκίνος προστάτη Κ#Σ Γ#Π 06!! Γ#Π 15!! Χ#Ε

Καρκίνος ουροποιητικού Ολιγομεταστατικός καρκίνος προστάτη

ΝΑΣΗ Δέσποινα Παθολόγος Ογκολόγος Συνεργάτης Ιατρικού Κέντρου Αθηνών Επιστημονικός Συνεργάτης Ογκολογικής Μονάδας-Γ’ Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Θ.Α. Η ΣΩΤΗΡΙΑ Ιατρική Σχολή Αθηνών
Παθολόγος Ογκολόγος Συνεργάτης Ιατρικού Κέντρου Αθηνών Επιστημονικός Συνεργάτης Ογκολογικής Μονάδας-Γ’ Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Θ.Α. Η ΣΩΤΗΡΙΑ Ιατρική Σχολή Αθηνών