Καρκίνος Θυρεοειδούς στην Εγκυμοσύνη Χ#Ε Κ#Σ Κ#Η

Καρκίνος Θυρεοειδούς στην Εγκυμοσύνη

ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ Γεώργιος Επ. Καθηγητής Χειρουργικής τ. Συντονιστής Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ Αθήνα
Επ. Καθηγητής Χειρουργικής τ. Συντονιστής Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ Αθήνα
ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗ-ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
“ΜΗΤΕΡΑ” “ΥΓΕΙΑ” “ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ