Καρδιακά Νοσήματα και Αντιπηκτικά Γ#Π 02!! Γ#Π 07!! Γ#Π 15!!

Καρδιακά Νοσήματα και Αντιπηκτικά

ΠΙΛΑΤΗΣ Νεκτάριος Επεμβατικός Καρδιολόγος Διευθυντής Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής Επιστημ. Υπεύθυνος Αιμοδυναμικού Νοσοκομείο Metropolitan General Αθήνα
Επεμβατικός Καρδιολόγος Διευθυντής Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής Επιστημ. Υπεύθυνος Αιμοδυναμικού Νοσοκομείο Metropolitan General Αθήνα