Κάταγμα Ισχίου στον Ηλικιωμένο Ασθενή και Παθολογική Συννοσηρότητα Γ#Π 04!! Γ#Σ Ο#Π

Κάταγμα Ισχίου στον Ηλικιωμένο Ασθενή και Παθολογική Συννοσηρότητα

ΚΟΥΚΗΣ Γεώργιος ΠΝ Αντιπλοίαρχος ΥΙ Επιμελητής Β Παθολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών
Αντιπλοίαρχος ΥΙ Επιμελητής Β Παθολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών