Ινσουλινοθεραπεία Σήμερα Γ#Π 09!!

Ινσουλινοθεραπεία Σήμερα

ΣΑΠΑΚΟΣ Ιωάννης Αρχίατρος Παθολόγος - Διαβηττολόγος Επιτελής ΔΥΓ ΜΕΡΥΠ
Αρχίατρος Παθολόγος – Διαβητολόγος Επιτελής ΔΥΓ ΜΕΡΥΠ