Ιδιαιτερότητες στην αντιμετώπιση της υπέρτασης στον ΣΔ2

Ιδιαιτερότητες στην αντιμετώπιση της υπέρτασης στον ΣΔ2

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΡήγαςΝεφρολόγοςΔιευθυντής ΕΣΥ
ΝεφρολόγοςΔιευθυντής ΕΣΥ Νεφρολογική Κλινική Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ιωαννίνων