Θρόμβος – θρόμβωση Γ#Π 07!!

Θρόμβος – θρόμβωση

ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Ιωάννης Ακτινολόγος Συντονιστής Διευθυντής Ακτινολογικό Εργαστήριο Γ.Ν ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Θεσσαλονίκη
Ακτινολόγος Διδάκτωρ Πνεπιστημίου Συντονιστής Διευθυντής Ακτινολογικό Εργαστήριο
Γ.Ν ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Θεσσαλονίκη