Θεραπευτική υποθερμία μετά από καρδιακή ανακοπή Ν#Η

Θεραπευτική υποθερμία μετά από καρδιακή ανακοπή

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Γεωργία ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ MSc μονάδα εμφραγμάτων Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Αθήνα
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ MSc μονάδα εμφραγμάτων Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΑθήνα