Η ύπαρξη μιας ωοθήκης επηρεάζει την έκβαση της εξωσωματικής γονιμοποίησης? Κ#Η

Η ύπαρξη μιας ωοθήκης επηρεάζει την έκβαση της εξωσωματικής γονιμοποίησης

ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΣ Νίκος Καθηγητής Φυσιολογίας Αναπαραγωγής- Εξωσωματικής Γονιμοποίησης ΔΠΘ Αλεξανδρούπολη
Καθηγητής Φυσιολογίας Αναπαραγωγής- Εξωσωματικής Γονιμοποίησης ΔΠΘ Αλεξανδρούπολη
medical director of “Embryokosmogenesis” from 2011 onwards.