Η Χρήση της Αξονικής Τομογραφίας ως Διαγνωστικό Μέσο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας Ν#Η Γ#Π 15!! Γ#Π 22!!

Η Χρήση της Αξονικής Τομογραφίας ως Διαγνωστικό Μέσο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

ΛΥΜΠΕΡΑΚΑΚΗ Βάλια Τ.Ε. Νοσηλεύτρια Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος Γ.Ν.Α Η ΕΛΠΙΣ Αθήνα
Τ.Ε. Νοσηλεύτρια Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος Γ.Ν.Α Η ΕΛΠΙΣ Αθήνα