Η υπέρβαση της ‘κατακερματισμένης’ ιατρικής περίθαλψης.Το πληροφοριακό σύστημα Business Intelligence BΙ στα ελληνικά νοσοκομεία η συμβολή του στην πρόληψη καταπολέμηση της Β#Α Π#Η

Η υπέρβαση της ‘κατακερματισμένης’ ιατρικής περίθαλψης.Το πληροφοριακό σύστημα Business Intelligence BΙ στα ελληνικά νοσοκομεία η συμβολή του στην πρόληψη καταπολέμηση της

ΛΑΠΠΑ Ευαγγελία ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ Παρασκευή ΒΟΖΙΚΗΣ Αθανάσιος ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ Διονύσιος ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Κυριάκος.
ΛΑΠΠΑ Ευαγγελία Καθηγήτρια – Σύμβουλος Μεταπτυχιακού ‘Διοίκηση Μονάδων Υγείας’ Ε.Α.Π. Συντονίστρια BI – Λειτουργικών Δεικτών Στατιστικός Επικεφαλής Γ.Ν.Α. ΚΑΤ.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ Παρασκευή Αναπληρώτρια Διοικήτρια Γ.Ν.Α. ΚΑΤ PhD c Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Εργαστήριο Οικονομικών Διοίκησης της Υγείας Σχολή Οικονομικών Επιχειρηματικών Διεθνών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Εκπαιδεύτρια ΙΕΚ ΕΚΑΒ ΕΟΠΠΕΠ MSc. BSc. Ε.Ο.Π.Ε. Εταιρεία Ιατρικών Μελετών Κρήτης.
ΒΟΖΙΚΗΣ Αθανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Διευθυντής Εργαστηρίου Οικονομικών Διοίκησης της Υγείας Σχολή Οικονομικών Επιχειρηματικών Διεθνών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ Διονύσιος Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Σχολή Οικονομικών Επιχειρηματικών Διεθνών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Κυριάκος Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Κοινωνικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής Σχολή Κοινωνικών Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου