Η τραγωδία της Θαλιδομίδης Φ#Ι Γ#Π

Η τραγωδία της Θαλιδομίδης

ΔΕΛΛΑΔΕΤΣΙΜΑ Αικατερίνη Φοιτήτρια Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών
Φοιτήτρια Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών