Η Σωματική άσκηση στο πλαίσιο προγραμμάτων αναπνευστικής αποκατάστασης Α#Η

Η Σωματική άσκηση στο πλαίσιο προγραμμάτων αναπνευστικής αποκατάστασης

Dr ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος Exercise Physiologist Ερευνητής
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Exercise Physiologist Ερευνητής Pneumonology dept.Schoen Klinik Berchtesgadener LandSchoenau am Koenigssee Germany