Η συμβολή του νοσηλευτή χειρουργείου στην ασφαλέστερη πραγματοποίηση των επεμβάσεων στις παθήσεις των ενδοκρινών αδένων. Ν#Η Χ#Ε

Η συμβολή του νοσηλευτή χειρουργείου στην ασφαλέστερη πραγματοποίηση των επεμβάσεων στις παθήσεις των ενδοκρινών αδένων.

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ Ευανθία Τ .Ε. Νοσηλεύτρια Γενικά Χειρουργεία ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη
Τ .Ε. Νοσηλεύτρια Γενικά Χειρουργεία Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη