Η συμβολή της υγιεινής χεριών στην πρόληψη Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Γ#Π Χ#Ε Ν#Η 13!!

Η συμβολή της υγιεινής χεριών στην πρόληψη Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

ΚΟΥΡΚΟΥΝΗ Βσιλική Νοσηλεύτρια ΠΕ MSc c Γραφείο Ελέγχου Λοιμώξεων Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας
Νοσηλεύτρια ΠΕ MSc c Γραφείο Ελέγχου Λοιμώξεων Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας