Η σημασία του οξειδωτικού stress στην αθλητική επίδοση Α#Η

Η σημασία του οξειδωτικού stress στην αθλητική επίδοση

Dr ΣΓΟΥΡΑΚΗ Ερασμία Τ. Διευθύντρια Τμήματος Βιοχημείας της Άσκησης Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών Ο.Α.Κ.Α.
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου T. Διευθύντρια Τμήματος Βιοχημείας της Άσκησης Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών Ο.Α.Κ.Α.