Η σημασία της συμμόρφωσης των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη στη θεραπευτική τους αγωγή Ν#Η

Η σημασία της συμμόρφωσης των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη
στη θεραπευτική τους αγωγή

Dr ΚΟΥΡΑΚΟΣ Μιχαήλ RN MSc PhD Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν Ασκληπιείο Βούλας Αθήνα
RN MSc PhD Διδάκτωρ Πανεπιστημίου
Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Γ.Ν Ασκληπιείο Βούλας Αθήνα