Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης στην αντιμετώπιση των ασθενειών και η συμβολή της τεχνολογίας Ν#Η Γ#Π Π#Η

Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης στην αντιμετώπιση των ασθενειών και η συμβολή της τεχνολογίας

Dr ΜΕΛΑΣ Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής ΤΕΙ Κρήτης Διοίκηση Οργανισμών Επιχειρήσεων Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής ΤΕΙ Κρήτης
Διοίκηση Οργανισμών Επιχειρήσεων Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο