Η σημασία ρομποτικά υποβοηθούμενης ριζικής προστατεκτομής πέρα από το marketing Κ#Σ Β#Α Μ#Ν Χ#Ε

Η σημασία ρομποτικά υποβοηθούμενης ριζικής προστατεκτομής πέρα από το marketing

Dr. ΛΑΜΠΑΝΑΡΗΣ Απόστολος MD.PhD. Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ρομποτικής Χειρουργικής Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκη
Ουρολογος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου MD.PhD. Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ρομποτικής Χειρουργικής Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκη