Η Πρόγνωση Καρδιαγγειακών Νόσων Στους Ηλικιωμένους Στην Μεταγενωμική Εποχή μας Είναι Δυνατή Γ#Π 02!!

Η Πρόγνωση Καρδιαγγειακών Νόσων Στους Ηλικιωμένους Στην Μεταγενωμική Εποχή μας
Είναι Δυνατή

Dr ΜΠΕΛΛΟΣ Γεώργιος PhD MRGCP MEPMA MEURACT Διευθυντής-συντονιστής ΚΥ-ΠΕΔΥ Κορωπίου Αττικής
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου PhD MRGCPMEPMA MEURACT Συντονιστής Διευθυντής ΚΥ-ΠΕΔΥ Κορωπίου Γενικός συντονιστής ειδικευόμενων ιατρών Γενικής ιατρικής περιφέρειας Αττικής