Η ινσουλινοαντίσταση της παχυσαρκίας Η βάση του μεταβολικού συνδρόμου

Η ινσουλινοαντίσταση της παχυσαρκίας Η βάση του μεταβολικού συνδρόμου

ΧΑΛΒΑΤΣΙΩΤΗΣ Παναγιώτης επίκουρος καθηγητής Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν
επίκουρος καθηγητής Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική – Μονάδα Έρευνας Διαβητολογικό Κέντρο Πανεπιστημίου Αθηνών Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν