Η θέση των ορθωτικών συσκευών έσω υποδήματος στο Διαβητικό πόδι Α#Η Π#Α

Η θέση των ορθωτικών συσκευών έσω υποδήματος στο Διαβητικό πόδι

ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ Στυλιανός Φυσικοθεραπευτής PT. MSc.
Φυσικοθεραπευτής PT. MSc.Αθήνα
Specialist Musculoskeletal Sports Physio.
Applied Lower Limb Biomechanics