Η επικοινωνία στη συνεργασία και στο αμοιβαίο όφελος των νοσηλευτών Ν#Η

Η επικοινωνία στη συνεργασία και στο αμοιβαίο όφελος των νοσηλευτών

ΑΓΓΕΛΗ Εμμανουέλα MSc ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ MSc Δημόσια Διοίκηση ΜΕΛΠ – ΤΕΠΠΔ Γ.Ν. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
MSc ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ MSc Δημόσια Διοίκηση ΜΕΛΠ – ΤΕΠΠΔ
Γ.Ν. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ