Η επιβάρυνση του Ελληνικού πληθυσμού από τις ιατρικές εφαρμογές ιοντιζουσών ακτινοβολιών Β#Α Γ#Π 10!!

Η επιβάρυνση του Ελληνικού πληθυσμού από τις ιατρικές εφαρμογές ιοντιζουσών ακτινοβολιών

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Μάγδα ΒΟΓΙΑΤΖΗ Σ.ΚΑΛΑΘΑΚΗ Μ.ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ Γ.ΚΟΥΚΟΡΑΒΑ Χ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Σ.ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ Κ.Ι.ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Β.Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Μάγδα Greek Atomic Energy Commission EEAE
Licensing and Inspections Department
συνεργάτες
ΒΟΓΙΑΤΖΗ Σ.ΚΑΛΑΘΑΚΗ Μ.ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ Γ.ΚΟΥΚΟΡΑΒΑ Χ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Σ.ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ Κ.Ι.ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Β. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας