Η Επεμβατική Ακτινολογία στην αντιμετώπιση των νευροενδοκρινών όγκων Κ#Σ Β#Α

Η Επεμβατική Ακτινολογία στην αντιμετώπιση των νευροενδοκρινών όγκων

ΔΕΔΕΣ Ιωάννης Επεμβατικός Ακτινολόγος Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Επεμβατικός ΑκτινολόγοςΙδρυτικό
Μέλος Παγκόσμιας Εταιρίας Επεμβατικής Ογκολογίας SIO
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης