Η Επίδραση της Τροφής στη Φαρμακευτική Αγωγή και Οι Αρχές Πρόληψης Ανεπιθύμητων Αλληλεπιδράσεων Φάρμακου-Τροφής Δ#Δ Ν#Η Γ#Π 10!!

Η Επίδραση της Τροφής στη Φαρμακευτική Αγωγή και Οι Αρχές Πρόληψης Ανεπιθύμητων Αλληλεπιδράσεων Φάρμακου-Τροφής

ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ Ζαχαρούλα RN MCs Νοσηλεύτρια • Σχης ΥΝ ε.α. Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Υγείας
RN Σχης ΥΝ ε.α. MCs Νοσηλεύτρια Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Υγείας