Η εκτίμηση του φορτίου της νόσου μεταξύ των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και των επαγγελματιών υγείας Ν#Η

Η εκτίμηση του φορτίου της νόσου μεταξύ των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και των επαγγελματιών υγείας

ΜΕΛΛΙΔΟΥ Ματίνα MSc Νοσηλεύτρια Φροντίδα στον Σακχαρώδη Διαβήτη - Κλινική Διαβητολογία Θεσσαλονίκη
MSc Νοσηλεύτρια Φροντίδα στον Σακχαρώδη Διαβήτη – Κλινική Διαβητολογία Θεσσαλονίκη