Η διεπιστημονική συνεργασία και η ομάδα υγείας στη Δημόσια Υγεία και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας μια υψηλής προτεραιότητας ανάγκη Ν#Η Γ#Π

Η διεπιστημονική συνεργασία και η ομάδα υγείας στη Δημόσια Υγεία και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας μια υψηλής προτεραιότητας ανάγκη

Dr ΛΙΟΝΗΣ Χρήστος FRCGP Hon FWONCA FESC Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Κρήτη
PhD FRCGP Hon FWONCA FESC
Καθηγητής Γενικής Ιατρικής
και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστήμιο Κρήτης