Η αύξηση της μέσης ηλικίας των νοσηλευτών στην υγειονομική περίθαλψη ένα εξελισσόμενο φαινόμενο Ν#Η

Η αύξηση της μέσης ηλικίας των νοσηλευτών στην υγειονομική περίθαλψη ένα εξελισσόμενο φαινόμενο

ΠΟΤΗΡΑ Σοφία MSc ΑΠΚυ Καρδιολογική Κλινική ΓΕΩΡΓΙΟΥΛΕΜΟΝΤΖΗ Σουλτάνα Φυσικοθεραπεύτρια ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗ Μαρίνα Νοσηλεύτρια Στεφανιαία Μονάδα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Νοσηλεύτρια MSc ΑΠΚυ Καρδιολογική Κλινική
Φυσικοθεραπεύτρια
Νοσηλεύτρια Στεφανιαία Μονάδα
Γ.Ν. Καβάλας