Η Ασπιρίνη ως πρώτης γραμμής αντιαιμοπεταλιακή αγωγή στον Σακχαρώδη Διαβήτη σε άλλες παθήσεις Εσωτερικής Παθολογίας Γ#Π

Η Ασπιρίνη ως πρώτης γραμμής αντιαιμοπεταλιακή αγωγή στον Σακχαρώδη Διαβήτη σε άλλες παθήσεις Εσωτερικής Παθολογίας

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος αναπληρωτής καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη
αναπληρωτής καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας Stroke Unit Κέντρου Αριστείας Υπέρτασης Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη