Η Αξονική και η Μαγνητική τομογραφία στην διερεύνηση των παθήσεων του θυρεοειδή Κ#Σ Γ#Π 22!!

Η Αξονική και η Μαγνητική τομογραφία στην διερεύνηση των παθήσεων του θυρεοειδή

ΣΟΥΦΤΑΣ Βασίλειος, Ακτινολόγος, Αναπληρωτής καθηγητής ΔΠΘ
αναπλ.καθηγητής Ακτινολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ Παναγιώτης, Ακτινολόγος