Η αναγκαιότητα υιοθέτησης εθνικής πολιτικής για την πρόληψη και προαγωγή της υγείας των ηλικιωμένων. Εθνικό Πιλοτικό Πρόγραμμα ΗΠΙΟΝΗ 2018 Γ#Σ Γ#Π 16!!

Η αναγκαιότητα υιοθέτησης εθνικής πολιτικής για την πρόληψη και προαγωγή της υγείας των ηλικιωμένων. Εθνικό Πιλοτικό Πρόγραμμα ΗΠΙΟΝΗ 2018

ΣΟΥΡΤΖΗ Παναγιώτα Καθηγήτρια Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ Αντιπρόεδρος Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας
ΣΟΥΡΤΖΗ Παναγιώτα Καθηγήτρια Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ Αντιπρόεδρος Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας