Η έκταση της θυρεοειδεκτομής στον καλώς διαφοροποιημένο καρκίνο του θυρεοειδούς Κ#Σ Χ#Ε

Η έκταση της θυρεοειδεκτομής στον καλώς διαφοροποιημένο καρκίνο του θυρεοειδούς

ΠΑΠΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Θεοδόσιος Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ Α Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Θεσσαλονίκη
Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ
Α Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Θεσσαλονίκη