Ηλεκτρολυτικές διαταραχές στο Σακχαρώδη Διαβήτη

Ηλεκτρολυτικές διαταραχές στο Σακχαρώδη Διαβήτη

Dr ΤΣΙΜΙΧΟΔΗΜΟΣ Βασίλειος επίκουρος καθηγητής Παθολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Παθολόγος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου επίκουρος καθηγητής Παθολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων