ΕUCAST Τι αλλάζει στο αντιβιόγραμμα το 2019 Γ#Π 13!! Β#Α

ΕUCAST Τι αλλάζει στο αντιβιόγραμμα το 2019

ΠΕΤΕΙΝΑΚΗ Ευθυμία Καθηγήτρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Κλινικής Μικροβιολογίας ΙατρικούΤμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Διευθύντρια Εργαστηρίων Μικροβιολογίας Κλινικής Χημείας Π.Γ.Ν. Λάρισας
Καθηγήτρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Κλινικής Μικροβιολογίας ΙατρικούΤμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Διευθύντρια Εργαστηρίων Μικροβιολογίας Κλινικής Χημείας Π.Γ.Ν. Λάρισας