Εφαρμογές της επεμβατικής ακτινολογίας στους νευροενδοκρινείς όγκους της κοιλιακής χώρας Γ#Π 22!!

Εφαρμογές της επεμβατικής ακτινολογίας στους νευροενδοκρινείς όγκους της κοιλιακής χώρας

ΣΟΥΦΤΑΣ Βασίλειος, Ακτινολόγος
αναπλ.καθηγητής Ακτινολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης