Ευάλωτη αθηρωματική πλάκα. Παθοφυσιολογία-Συνέπειες

Ευάλωτη αθηρωματική πλάκα. Παθοφυσιολογία-Συνέπειες

Dr ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Θωμάς Επεμβατικός Καρδιολόγος Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Επιστημονικός Συνεργάτης ΒΚΚ ΑΠΘ Ιπποκράτειο ΓΠΝΘ
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Επεμβατικός Καρδιολόγος
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Επιστημονικός Συνεργάτης ΒΚΚ ΑΠΘ Ιπποκράτειο ΓΠΝΘ