Ερμηνεία του Αντιβιογράμματος Β#Α Γ#Π 15!!

Ερμηνεία του Αντιβιογράμματος

ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ Ελένη Επγος ΥΙ Παθολόγος –Λοιμωξιολόγος Β΄Παθολογική Κλινική 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας Αθήνα
Επγος ΥΙ Παθολόγος –Λοιμωξιολόγος Β΄Παθολογική Κλινική
251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας Αθήνα