Επιπλοκές του Σακχαρώδη Διαβήτη

Επιπλοκές του Σακχαρώδη Διαβήτη

Dr ΜΟΥΣΛΕΧ Τσαντ, Ενδοκρινολόγος
Ενδοκρινολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ