Επιπλοκές στη Χειρουργική των Ενδοκρινών Αδένων Χ#Ε

Επιπλοκές στη Χειρουργική των Ενδοκρινών Αδένων

ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ Ιωάννης Αναπλ.Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ Θεσσαλονίκη
Χειρουργός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αναπλ. καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ