Επιπλοκές Παραθυρεοειδεκτομής Χ#Ε

Επιπλοκές Παραθυρεοειδεκτομής

Dr ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ Ιωάννης Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ.
Χειρουργός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου επίκουρος καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ